Цитати братів Штрасерів

otto_sОтто Штрасер Про власність… «Будь-хто, хто визнає за правду вислів «Власність робить вільним», хто твердить про потребу існування сталого соціального прошарку, який складав би основу будь-якого задовільного суспільного ладу – мусить звернути свій погляд на новий лад, який матиме на меті де-пролетаризацію народу та звільнення від соціальних і економічних монополій під ярмом яких жодна форма свободи є неможливою». Про рівність можливостей… «Я засуджую і відмежовуюсь від ліберальної ілюзії про рівність людей, незважаючи на це, я гаряче захищаю ідею про фундаментальне значення рівності можливостей…». Про освіту… «Досі головною задачею шкільництва було «надання інформації», проте надалі не менш важливим буде тренування характеру». «Дитина буде зростати в німецькому культурному світі, а її розум не буде звернено в бік чужинських культур протягом років дитинства, коли вона схильна сприймати будь-що». Про принцип провідництва… «Ідея за своїм походженням – божественна, в той час як людина лише її носій, тіло в якому Слово стало плоттю. Провідник призначений заради служіння Ідеї, тієї єдиної Ідеї, на беззастережне служіння якій ми присягнули. Провідник – це людина, а людям властиво помилятись». «Ідея – річ вирішальна, сумління кожного покликане вирішувати чи існують якісь розбіжності між провідником та Ідеєю». «Людина, що не має гадки про власні обмеження, неминуче зазнає поразки, і потягне за собою всіх інших». Про ненависть… «Ненависть мусить народжуватись з любові. Потрібно бути здатним любити, що мати уяву про ненависне, і щоб мати силу знищити його». Про національну революцію… «Німецький народ прагне німецької революції, тобто революції соціальної та національної». Про культуру… «Спрощення життя не означає повернення до варварства; культура не зводиться до розкошування чи потакання безглуздим забаганкам». Про механізацію… «Беззаперечно прийшов час… покласти край тиранії техніки, повалити панування машин,а відтак перетворити техніку і машинерію на слугу замість господаря – бо ж їх панування стало повним прокляттям». Про життя в місті… «Ті, хто розуміють, що життя в велетенських, подібних до спрута містах становить небезпеку для самого нашого роду, не можуть не вбачати в систематичній деурбанізації невідкладну потребу для спасіння нашої нації». «Швидке зростання міст, міст велетенських і спрутоподібних, вирвало з корінням людей із сільської місцевості, і дало їм «освіту» в такий спосіб, що послабив їхні здорові інстинкти; а в поєднанні з дедалі більшою схильністю до звеличення машин та видовищ, в свою чергу, призвело до прискорення позбавлення життя духовної складової». Про ліберальну демократію… «Істинна народна спільнота може.. постати виключно після знищення існуючої партійної системи». «В самі природі політичних партій закладено життєвий інтерес до розділення народу на фракції». Про цехову систему… «На відміну від збанкрутілих чужинських рецептів в стилі комунізму чи капіталізму, ідея яку представляємо ми… полягає в політичному представництві партій, професій та ремесел, заснованому на нашій стародавній цеховій системі». Про матеріалізм… «Матеріалізм був і є філософією доби лібералізму. Ніщо так точно не уособлює марксизм, як його запліснявіле чужинське бачення соціалізму, програма якого обрамлена матеріалістичною філософією, властиву також лібералізму». «Ліберальному капіталістичному і ліберальному марксистському ідеалам сучасних велетенських фабрик, що виробляють незміриму кількість товарів, нам слід протиставити ідеал повноцінного і вільного життя; відповідно, завданням відповідального уряду має бути створення економічних та суспільних умов, потрібних для втілення такого ідеалу». Ґреґор Штрасер Про соціалізм… «Ми національні соціалісти, є соціалістами істинно народними, німецькими соціалістами». «З права ми візьмемо націоналізм, який завжди так зловісно прив’язувався до капіталізму, а з ліва – соціалізм, котрий часто робив нещасливий союз з інтернаціоналізмом. Так ми сформуємо національний соціалізм, що стане рушійною силою нової Німеччини і нової Європи». «Ми – соціалісти, а не просто соціальні реформатори. Ми заявляємо це без долі сумніву, пропри марксистське викривлення початкового значення цього терміну». Про капіталізм… «Капіталістична економічна система з властивою їй експлуатацією економічно слабких, грабунком виробничої сили трудівників, неетичним способом судження про людських істот, виключно з огляду на кількість речей якими вона володіють, або суму грошей яку посідають, замість душевних якостей та особистих досягнень, мусить бути замінений на нову і справедливу економічну систему, споруджену німецьким соціалізмом». Про матеріалізм… «Найбільш ганебним спадком капіталістичної економічної системи є те, що вона привчила нас складати судження про речі відповідно до стандартів грошового достатку». Про здобуття влади… «Все, що спрямоване на підрив існуючого порядку речей, отримує нашу підтримку тому, що прагнемо катастрофи… іншими словами, ми провадимо політику катастроф, тому що тільки катастрофа, тобто колапс ліберальної системи, звільнить для нових завдань, які ставимо перед собою ми – національні соціалісти; все що прискорює початок катастрофи нинішньої системи: кожен страйк, кожна урядова криза, кожна підрив державної влади, кожен струс системи … чудові, дуже чудові речі для нас… і ми завжди і повсякчас будемо старанно сприяти таким труднощам… щоб прискорити смерть цієї системи.»" Отто Штрасер

Залишити відгук

Ваш е-mail не буде оприлюднено! Обов'язкові поля позначено *