Hot! Символізм хреста

Осягнути символи Традиції означає пробудити прадавню енергію в собі самому й зробити крок до оновлення своєї істоти через відновлення порядку й життєвих орієнтирів, що сходять зі сфери духу.

Хрест є одним з величніших символів, оскільки він таїть в собі всю цінність Примордіальної Традиції. З цієї причини, хрест визнається за символ вселенський. Хрест позначає універсального чоловіка: того, який подолав смерть і вийшов за межі суто людського існування, заснованого на інстинкті, відтак досягши досконалого самоствердження. Хрест відповідає такого Дереву Життя , котре стоїть в центрі світу; відповідно, позначаючи поняття центру і прадавньої чистоти. Хрест виражає собою два напрями: горизонтальний і вертикальний, кожен з яких посідає декілька значень.

Хрест узгоджує протиставлення площини видимого втілення (горизонтальна вісь) і прагнення до трансцендентного (вісь вертикальна). Хрест таким чином символізує сполучення, в якому різні, відмінні, проте не-ворожі одна одній реальності творять одне органічне і взаємодоповнюване ціле.

В термінах антропології*, вертикальна вісь відповідає внутрішній сутності людини, самості чи душі: активній і вічній складовій будь-якого створіння. Вертикальний напрям позначає простір сакрального, котрий спрямований до небес, однак може вести в безодню. Горизонтальна вісь, натомість, відповідає людській особистості, своєму «Я», тілу та духу: пасивній та смертній частині кожної істоти. Це сфера історичного становлення, в якій сходяться ідеології та люди. Дві вісі поділяють простір та час на чотири рівні частини, кожна з яких представляє відблиск внутрішнього та зовнішнього, й може бути прочитана як стадії людського життя. Кожна четвертина, таким чином, відповідає ключовим митям людського існування, часу та простору. Природа саме поділяє час і простір на чотири частини: чотири сторони світу (Північ, Схід, Південь, Захід); чотири елементи матерії (вогонь, повітря, земля й вода), чотири складові земної природи (мінерали, рослини, тварини та людина). Четвірку складають також відрізки доби (північ, світанок, полудень, захід) та пори року. Подібний чотирьохскладовий поділ можна спостерігати і в інших сферах. Людське тіло, наприклад, можна умовно поділити на чотири головні частини: голову (мозок, очі), груди (серце, кров), живіт (печінка, жовч) та кінцівки (руки й ноги). Відповідного до такого поділу, індо-європейські народи будувати свою суспільну структуру у вигляді чотирьох каст (священників, воїнів, виробників та слуг), над якими стояв Цар. Людське життя також поділяється на чотири стадії: внутрішньоутробний період, народження, зрілість та смерть.

Примітки:

  • Термін «антропологія» (від грецького ανθρωπος – «людина» та «λογος» – слово) використовується на позначення науки про суттєвих рис, що описується житті та поведінку людини. В вищенаведеному, термін посилається на аналогію між людиною і символом, на можливість прочитання символізму хреста як вираження людського життя.

Джерело: Raido. Handbook of traditional living. Arktos (2010).
Переклад: ОБ

Залишити відгук

Ваш е-mail не буде оприлюднено! Обов'язкові поля позначено *