Hot! Revolta – чеський рух третього шляху

Гортаючи сторінки світової мережі Internet у пошуках невідомих та іншомовних матеріялів з приводу діяльності фінських націоналістів у першій половині ХХ ст., надибав цікаву сторінку представників чеського націоналістичного руху третього шляху Revolta, яка успішно співпрацює із іншими організаціями такого ж спрямування як-то італійська CasaPound, ірландська Folk Advance, швецький NordFront чи французька Generation Identitaire. Як видається на перший погляд, діяльність чеського руху Revolta нагадує діяльність українського Автономного Опору, однак має свою національну ідентичність та відмінність. Аби не бути голослівним, перейдемо до головного аргументи – маніфесту руху Revolta, що має пролити світло на сутніс ть цього руху.
Отже, розглянемо основні пункти маніфесту:

revolta.info.1

«Третій шлях – ані ліворуч, ані праворуч – це філософія життя!»

1. Прокламація руху Revolta – Без мети і без перспектив на майбутнє ми виживемо! Ми – молоде покоління, живемо в такий час відносного благополуччя, коли все можемо купити. Ми фактично залучені у схему життя заздалегідь бездомної в постмодерністської демократії. Ми вийшли з анонімної маси сірого люду. Шлях кожного з нас, у дні сьогоднішньої нової революційної боротьби європейських нації за збереження власної національної ідентичності, є різні. Деякі знаходять натхнення для боротьбу в історичних ідеалах своєї минувшини, інші знаходять свій шлях у колективному протесті проти думки бездумної більшості. Ми зараз знаходимося на шляху внутрішньої кризи. Але вихід з цієї кризи нам дала доля. Наш напрямок відповідає позиції третього шляху. Раз і назавжди відхилитись від встановлених панівною світовою меншістю закономірностей, припинення політичних сутичок між лівими і правими. Оскільки жоден з цих шляхів не є повним в собі несе правильного ідеалу вільної нації і соціальної справедливісті. Наша ідея полягає в підтримці обох цих напрямків. Нашою метою є не об’єднання різних напрямках в один, наша мета – створення нового радикального руху з його власним серцем і власною душею, здатний бути самим собою. Ідеальний синтез соціальних і національних починається під час революційного повстання нації. Повстання не призначене для того, щоб стати владною партією, це має бути ініціатива, яка зреагує на поточні події без перешкод та ідеологічних обмежень діяльності. Наші головні засоби – наша боротьба прямої дії. Пряма дія, це акт спонтанного опору революційного характеру, і творчого акту водночас. Це ідея, і вона є дією. Національне повстання – це реальні справи на користь твоєї нації, а не прості слова!

2. Геть лівацтво та правизну! – Навіщо це нам? Це всього лише гра у сова. “Ліві” і “праві”, насьогодні є ідеологічно порожніми і мертвими. Сьогодні слід перейти Рубікон. “Лівизна” і “правизна” є лише політичною грою, яка була зосереджена на поділі людей на два табори забуваючи про ідеали та майбутнє після національної революції. Нашою метою є не політика, яка є тільки засобом. Мета народу, нації – єдність без поділу на лівих чи правих.

revolta.info.2

3. Що таке “третій шлях”? – Третій шлях над усіма рухами, він не прив’язаний до лівацтва чи правизни, які йому передували. Третій шлях хоче бути новим синтезом національної та соціальної думки, це не усталена догма, а множина об’єктів, які можуть змінюватися і розвиватися у поступі нації. Третій шлях полягає у протилежності тому, що за весь період свого існування створила так звана модернізація – експлуататорський характер нації окремими фінансовими угрупованнями.

4. Як ми бачимо власний “третій шлях”! – Слова повинні генерувати дії. Для цього у нас немає політичної більшості. Однак третій шлях, ми повинні збудити самі завдяки солідарності кожної особистості нації. Треба починати боротися! Ми боремося за революційну зміну. Мета полягає в тому, щоб жити і жити шляхетно.

revolta.info.3

5. Принципи третьої позиції руху Revolta:

a) За право бути різними. Виступаємо проти монокультури і глобалізації в світі. Для захисту людської особистості, унікальних основи людського суспільства і самої людської природи. Лише етнічна відмінність може кинути виклик похмурим майбутнім глобалізованому світі. Тільки в здоровому співтоваристві може працювати реальна солідарність нації. Проти ліберальної системи, яка являє собою систему виробництва та відтворення людьми товарів. Боротьба за відмінність полягає в боротьбі за право національної природи. І цей закон, кожен народ має нести власноруч у світі.

б) За органічні свободу і демократію. Свобода є найбільшим даром для нації. Людська свобода сама про себе нічого не говорить, лише національна солідарність дає людині і громадам свободу, в рамках якої для розробляються і максималізуються їх індивідуальні здібності. Демократія сьогодні – це прирівняння і нав’язування рішень дрібної партійної і фінансової меньшості до уявних інтересів цілої нації. При наявності в суспільстві реального порядку національної солідарності, в реальному житті нарешті запрацює ідеал свободи і демократії. Це є необхідною умовою для справді демократичної держави.

в) За соціальну справедливість. Це означає, що лише національний опір рішуче знищить капіталістичний реалізм. Капіталізм з його індивідуалізмом і матеріалізмом знищили реальність та національну солідарності в суспільстві. За капіталізму робота працівників та виробництво напряму контролюється фінансовими угрупуваннями, і це призводить до несправедливого розподілу доходів від праці. Наш майбутній анти-капіталізм має побудувати соціалізацію засобів виробництва, усуспільнити власність, створити економічну демократію, соціалізувати ринкові потреби держави і суспільства на основі участі обох, а винагороду отримає той, хто власною працею і здібностям, а не спекуляцією її заробив. Нація і держава одна одні гарантують – право на працю, право на житло, право на гідне життя.

г) За духовне оновлення. Ми виступаємо проти екологічного нігілізму і лібералізму, який з’їдає людину зсередини. Індивідуалізм та егалітаризм – це явища негативного нігілізму нації та шаленого світового матеріалізму. Нація має прокинутись, має воскреснути у кожній людині дух Прометея, що долає перешкоди, хоча це може мати трагічні наслідки. Наша доля, доля європейської людини – скоріше померти в бою, ніж жити життям людини, яка не намагається творити історію. Це наша доля і трагедія одночасно. Для життя, чиї справи знаходяться під враженням революції, час стати безсмертним.

revolta.info.6

ґ) За збереження природи. Капіталізм у своїй гонитві за прибутком надвиробництва, спустошує наше село. Ліси, луки, озера та їх жителі повинні мати право на життя. Експлуатація природи призведе лише до великих екологічних лих. Ми відмовляємось від капіталістичної ринкової економіки, яка руйнує природу та її ресурси. На практиці це означає – відкидання економіки нафт-газодоларів і пошук альтернатив, який чистих джерел енергії – атомної енергетики, електродвигунів та інших екологічно чистих джерел енергії, із застосуванням нових наукових і технологічних інновацій. У цьому дусі повинно бути прокладено одне з багатьох важливих завдань – відновлення продуктивних сил нації!

revolta.info.7

«Ні червоний фронт, ні реакція. За третій шлях!»

Сподіваюсь, що окреслені вище основні тези маніфесту чеського руху Revolta, змогли надати українському читачу та активісту певну інформацію щодо того, як розвивається і, у яеих напрямках проводить свою діяльність цей рух. Сподіваємось, що чеські прибічники третього шляху не зійдуть на маргінес, а будуть діяти так само як і побратими з Італії, Ірландії, Німеччини, Швеції, Фінляндії чи Іспанії.
За національну революцію!

Сайт руху Revolta – http://revolta.info

Переклад з чеської підготував Ревуч Січовий,
спеціально для Zentropa.net

Залишити відгук

Ваш е-mail не буде оприлюднено! Обов'язкові поля позначено *