• 2007-08-02-square-man

    Гуманізм

    – тип світогляду або світоглядна установка, котра проголошує головною цінністю людину. Ряд визначних філософів називали гуманізм однією з головних причин занепаду Західної цивілізації. З [...]