• Мультикультуралізм
    Hot!

    Етноцид

    Етноцид – це придушення, делеґітимація або знищення рис культури місцевих народів, хоча їх члени можуть виживати як індивіди. Він викликає смерть культурної різноманітності, означає [...]