Hot! Енциклопедія націоналізму

Вперше в Україні побачила світ збірка біографій правих, націоналістичних політиків «Національні лідери Европи. Ідеологічні портрети».

Дана книга є перевиданням серії книжок, які у 1930-ті роки знаменитий ідеолог націоналізму, блискучий публіцист Дмитро Донцов організував як виховний матеріал для нового революційного покоління українців під загальною назвою «Книгозбірня Вістника» (тобто бібліотека журналу «Вісник», який він редагував). Усього в цій серії вийшло 23 книжки. В даний збірник увійшло 12 з них, і це склало 700 сторінок тексту! Розділи сформовано за тематичним принципом: у книзі вміщені біографії лідера ірландського визвольного руху 19 ст. Даніела О’Коннела (автор Д.Донцов), ідеолога німецького націоналізму і мислителя-романтика Йозефа Герреса (автор М.Антонович), знаменитого німецького полководця періоду антинаполеонівських війн Г.Блюхера (автор М.Антонович), німецького політика того ж періоду К. фон Штайна, який організував антинаполеонівський опір у Прусії (автор Л.Мосендз), лідера національно-визвольного руху італійців К.Б.ді Кавура (автор М.Островерха), біографії Б.Муссоліні (автор М.Островерха), Ф.Франко (автор В.Стахів), А.Салазара (автор Ю.Русов), лідера французьких націоналістів міжвоєнної доби Ф.Ля Рока (автор Д.Донцов), керівника бельгійських націоналістів того ж часу Л.Дегреля (автор Б.Горович).

Окрім того, збірка доповнена класичним трактатом Мак’явеллі (улюбленого автора Д.Донцова) «Володар» і працею визначного французького етнопсихолога і філософа Густава Ле Бона «Завдання Проводу».

Як бачимо, майже уся тематика книжки є несподіваною для сучасного читача і спрямована на проблематику національної мобілізації народу, який бореться за визволення або вирішує складні питання своєї громадянської самоорганізації. Метою книжки (як і в часи Д.Донцова) є розбудити в сучасникові інтерес до життя і звершень виняткової, історично сильної особистості, пояснити закони політичного успіху.

Усі біографії написані дуже динамічно, з тлумаченням широкого історичного контексту, з осмисленням головних стимулів і віх зростання виняткової Особистості. Таким чином, читач ніби проходить школу політичного і національного виховання. Окрім того, у книзі зібрано сумарно тисячі маловідомих фактів, подано широку гаму оцінок історичного процесу і подій різних авторів, визначних мудреців; експресивно описано різноманітні психологічні ситуації і стани героїв, дано широкі проникливі характеристики національних менталітетів, культурних тенденцій, проаналізовано особливості різних європейських націоналізмів.

Матеріал книги несе в собі велике пізнавальне навантаження об’єктивно: наприклад, в Україні до сьогодні видано вкрай мало книжок з історії і культури європейського Романтизму (а в нашому виданні цій темі присвячено чотири брошури обсягом понад 200 стор., зіпертих на маловідомі і недоступні сьогодні історичні джерела). Зрозуміло, що особливу сенсаційність мають історичні портрети Б.Муссоліні, Ф.Франко і А.Салазара, діячів, які так фундаментально вплинули на долю Європи ХХ ст., адже українські автори при написанні їх використовували «живі» джерела – тогочасну пресу, книжки, політичні факти, які пізніше, з відомих причин, були суттєво переакцентовані й перекручені. Тож сьогодні наша книга перетворюється на своєрідне джерело «альтернативної історії».

Так само про націоналізм у Франції і Бельгії сьогодні важко щось правдиве прочитати, він усіляко паплюжиться і його історія фальшується лібералами цих країн, які однозначно вішають на ці ідеології і рухи ярлики «фашизму» і «тоталітаризму», уникаючи об’єктивної розмови. Власне, у своїй післямові я спробував осмислити проблему переоцінки правих рухів у Європі, які мали свої національні й часові специфіки, які не всі однозначно підтримали гітлеризм як тоталітаристську суміш, гібрид консерватизму й соціалізму.

Отже, сучасний читач отримав своєрідну «енциклопедію націоналізму» – настільки багато ідей, політологічних теорій, історичних процесів подано і описано в книзі «Національні лідери Європи. Ідеологічні портрети». Найважливіше, що вона передає живе мислення активних учасників націоналістичної міжвоєнної доби, спосіб їхнього трактування історії і політики, стилістику органічного українського публіцистичного слова. Безумовно, усі ці чинники і аспекти книги перетворюють її у подію національного значення, роблять вагомим фактором ідейного та інтелектуального зростання сучасного покоління.

(Олег Баган)

Залишити відгук

Ваш е-mail не буде оприлюднено! Обов'язкові поля позначено *