Folk Advance

Інтерв’ю з Folk Advance

Що складає ідеологічну платформу Фолк Едванса? Яке ваше бачення національних, соціальних, расових та екологічних питань?

Було б занадто поверховим пояснювати ідеологію Фолк Едванса, використовуючи існуючі наразі політичні терміни та визначення. Ми намагаємось дивитись на сучасне життя Європи та її історію об’єктивно, дістаючи впливи та натхнення від всього продуктивного, ефективного і прогресивного, і відкидаючи те, що таким не є. Ми не будемо обмежувати себе традиційно прийнятими і обстоюваними поглядами та думами, або ж гаяти час на вдаване шанування певних ідей чи подій лише тому, що вони культивуються тими, хто можливо підтримав би нас. У Фолк Едвансі ми дотримуємось вислову: «Якщо це працює – робімо це, якщо не працює – не робімо».

Чи підтримуєте ви рух ідентитерів? Яка ваша думка про нього?

Так, ми підтримуємо ідеї руху ідентитерів. Ми чинимо спротив насильницькому створенню глобальної монокультури, викоріненню розмаїтості, а тако експлуатації вразливих та пригноблених народів по всьому світу.

Як можна довідатись з вашого сайту, ви часто пишете про акції автономних націоналістів. Яка ваша думка про ідеологію та перспективи цього руху?

Цей рух сам довів своє право вважатись прогресивною течією серед націоналістичних рухів Європи. Навіть в тих краях, де раніше було мало організацій, вони взяли за свій обов’язок діяти активно. Це самозаймання дуже надихає і додає оптимізму. Народи Європи мають історію новацій, творчості та покладання на власні сили – і ці рухи відображають саме ці риси.

Яка ваша думка про боротьбу в Північній Ірландії? Чи існують там якісь перспективні та здорові націоналістичні сили? Яка ваша думка про ІРА? (так трапилось, що термін «ірландський націоналізм» в нашій країни є майже синонімом до «ІРА»). Незважаючи на це, існує також думка, що ІРА є анти-расистами та ліваками. Які фракції ІРА існують сьогодні? Де істина?

Попри те, що ІРА відіграла в минулому надзвичайно важливу роль в боротьбі з британським імперіалізмом, на сьогодні поняття «ІРА» є почасти зайвим в сучасній Ірландії і чи будь-якій формі націоналістичної боротьби. Всю свою історію ІРА була силою на чолі якої стояли віддані ідеології особи та інтелектуали, разом з переважною більшістю озброєних добровольців – вихідців з робочого класу, що стали до боротьби, щоб чинити спротив утискам та захистити свої громади, однак попри це, останні не були певним чином ідеологічно мотивовані. Стосовно Північної Ірландії варто зазначити, що, нажаль, там існує тенденція серед ірландців бути чи то реакційними, чи то занадто емоційними в своїх судженням, поєднана з небажанням глянути на речі об’єктивно, і таким чином, хибно усвідомлюють дійсність, а також несправедливість і втрати заподіяні як з боку націоналістів, так і лоялістів. Ми переконані, що прийшов час вийти за межі розбіжностей і ірраціональної точки зору, і прийняти прогресивніший і об’єднуючий світогляд. Стосовно того, чи була ІРА лівацькою організацією, це складне питання. Передовсім, дозвольте мені розтлумачити нашу відповідь, пояснивши, що Фолк Едванс проти традиційного вживання термінів “лівий” та “правий”, ця термінологія здається зайвою в сучасному світі. Ми мусио також пояснити те, існує величезна кількість фракцій і окремих груп в збройному Республіканському руху. Починаючи особливо з 1960-х, були окремі елементи з числа інтелектуальної еліти збройного ірландського республіканського руху, хто сприйняв марксизм і сталінізм, хоча були і ті, хто був рішуче проти такої точки зору.

Яким є теперішній стан націоналістичного руху в Ейре? Які основні проблеми постають перед ірландським націоналістичним рухом сьогодні?

Націоналізм без сумніву характерна риса ірландського життя та суспільства, однак нажаль він часто носить великою мірою поверховий характер. Багато ірландських націоналістів продовжують залишатись консервативними, і вкрай обмеженими в свої поглядах та поставлених задачах. Головна проблема з якою зіштовхується нині ірландський націоналізм це недостатнє розуміння теперішнього глобального політичного клімату і реальних проблем, які загрожують збереженню нації і культурній цілісності. Націоналізм в Ірландії також сильно поділений між різними рухами, що ґрунтуються на їхній вірі у традиційну кланову відданість і місцеві турботи, замість того, щоб зосередитись на згуртуванні і прийняти виклик від загроз сучасного для, що постають перед націоналізмом.

Які ваші релігійні погляди? Чи є ви кельтськими християнами, католиками, нео-язичниками чи ж дотримуєтесь якоїсь синтетичної релігії?

Хоча ми визнаємо духовність як природну і невід’ємну частину людського життя, ми не пропагуємо якоїсь визначеної релігійної точки зору. Загалом, ми схильні виходити на рамки існуючих організованих форм релігійності, прагнучи віднаходити відчуття духовності і комфорту від життя в гармонійному світі навколишньої природи, а також в глибокому сенсі товариства і спільноти.

Чи є ви глибинними екологістами? Яка ваша думка щодо анти-урбанізму?

Безумовно, справжня турбота про збереження Європейської ідентичності, не можлива без глибокої поваги до довкілля, яке визначає і зберігає цю ідентичність. Масова урбанізація є без сумніву неприродною формою суспільної організації. Масова урбанізація відірвала людину від світу природи, відібрала в неї необхідні навички для радісного і сталого життя в світі, примусила її до неприродних і небажаних відносин і зв’язків, обтяжила гнітючими обов’язками, що поглинають весь час, таким чином затьмарюючи розсуд і подаючи людині те, що насправді є зайвими потребами та бажаннями, зрештою перешкоджаючи йому усвідомити, що є дійсно важливим.

Чи є ви регіоналістами? Яке ваше бачення держави майбутнього? Чи має це бути централізована держава, а чи певного роду федерація самоврядних громад?

Регіоналізм сам по собі здається нам досить обмеженою, і здатною виключно на породження численних суперечок, ідеєю. Однак, на землях, де існують численні мови та культурні традиції, видається природнім бажання людей жити поміж тих, хто поділяє однакову культурну ідентичність, хоч звісно це не мусить переростати в негативні тенденції чи породжувати конфлікти, а виходити виключно з засад взаємної поваги. Централізація за своєю суттю схильна до урбанізації та авторитаризму. Суспільство, що складатиметься з самоврядних громад, утворених особами, що поділяють однакову культурну тожсамість, і об’єднаних на добровільних засадах взаємної поваги, видаються нам найбільш природною і стабільною формою суспільної організації.

Чи є ФЕ пан-кельтицистським рухом? Якщо так, яке ваше бачення майбутнього кельтського утворення? Чи буде це імперією кельтів, співдружністю незалежних держав чи певного роду конфедерацією?

Попри те, що Ірландію часто пов’язують з кельтами, ці асоціації та вплив кельтів на Ірландію є не таким великим, як це намагаються втовкмачити людям державні туристичні агенції та масова культура. Нормани та вікінги вчинили мабуть настільки ж визначальний вплив на культуру Ірландії. Не зважаючи на це, нам здається необов’язковим споглядати на древню історії для культурної легітимізації; ми шануємо і захоплюємось різноманітними сучасними та старовинними культурами Європи. Ми звісно не схвалюємо жодних форм імперіалізму чи насильницького культурного чи політичного впливу чи проникнення.

Яке ваше бачення мистецтва? Яким воно має поставати: романтизмом, реалізмом, футуризмом чи міфологічним фентезі?

Справжнє мистецтво не має бути обмежене жанрами, політикою чи ідеологією. У мистецтві тільки цілісність має значення, все інше є суб’єктивним.

Як ви оцінюєте шанси білих народів на подолання влади сіонізму та міжнародного капіталу? Які країни спроможуться здійснити це першими? Як досягти цієї мети: мета політикою (боротьбою на ниві культури), реальною політикою (НПД, «Свобода», МСІ) чи збройною боротьбою?

Всі освічені народи світу, які зрозуміли, що капіталізм є руйнівною силою, і розпочали боротьбу за збереження культури й ідентичності, отримають наше сприяння. Нам здається непотрібним вдаватись до спроб передбачити, хто досягне найбільших успіхів у спротиві і протистоянні глобальній капіталістичній системі. Важливо лише, щоб люди усвідомили, що слід боротись проти капіталу і почали діяти.

Яких минулих та сучасних ірландських письменників ви б радили почитати, для розуміння ірландської історії та сучасної боротьби?

Ірландські письменники такі як Падрайґ Пірс (Pádraig Pearse), Вільям Батлер Єтс (William Butler Yeats) і Джордж Бернард Шоу (George Bernard Shaw) можуть краще за інших розкрити вам мислення ірландського націоналізму і його політичної ідентичності. Ми також радимо вам звернутись до творів Джеймса Джойса (James Joyce), Шеймаса Гіні (Seamus Heaney), Браяна Фраєла (Brian Friel), Майкла Лонґлі (Michael Longley) та Флана О’Бріена – він же Браян О Нуаллаін (Flann O’Brien aka. Brian Ó Nualláin), для того щоб глибше увійти в нетрі душу ірландського народу. Щодо ІРА, варто прочитати книгу Еда Молотені (Ed Moloney) під назвою «Таємна історія ІРА» («A Secret History of The IRA»).

Що відомо про Україну серед ірландських націоналістів? Чи не здається вам, що з поміж народів Європи, українці та ірландці наділені найбільш подібними душами?

Відмовідаємо виключно від імені Фолк Едванса. Ми наполегливо вивчали місцеві повстання в Картапах, Галичині, та Буковині в минулому. Автори на зразок Пола Маґочі забезпечили нам велику кількість інформації англійською мовою для вивчення українського націоналізму, і таким чином з цих публікацій, ми отримали можливість краще зрозуміти історичні та сучасні особливості Західної України (наприклад, щодо русинів та гуцулів), і визначення того, що означає бути українцем. Нажаль, важливі твори таких видатних українців як Тарас Шевченко, не є широко публіковані англійською мовою. Попри те, що звісно існує певна частина людей в академічній сфері, хто приділяє увагу на такі праці, таке трапляється не часто.

Серед наших товаришів існує зацікавлення і захоплення боротьбою українців в минулому і оптимізм стосовно майбутнього. Попри те, що існують безсуміву подібності в тому, як обидва наші народи боролись проти імперіалізму, насправді важко сказати наскільки подібними ми є в духовному плані, оскільки ми не мали нагоди відвідати вашу батьківщину, хоч сподіваємось, ми скоро це надолужимо. Єдине, що ми можемо сказати з повною впевненістю, це те, що ми щиро прагнемо до незламності та непереможності, яку показують ті українці, що борються за свою істинну, міцну національну свободу і більш природній стан буття.

Красно дякуємо вам за інтерв’ю! Éire go Brách!

Дякуємо «Страйку» за можливість побалакати про Фолк Едванс. Нас особливо радує взаємне зацікавлення і постійне натхнення та надія, яку забезпечує нам революційний дух тих українців, що борються проти утисків та жадоби, з надією на те, що ми здобудемо величну Європейську спільноту, що звісно є в межах наших можливостей. Ми сподіваємось, що це тільки початок нашого товаришування і спільної боротьби за здобуття більш природного, приємного і воїстину вільного існування наших народів! Слава Україні!

Сайт Folk Advance – www.folkadvance.org

Довідка: Folk Advance (Фолк Едванс) це гурт осіб, що мають за спільну мету збереження та розвиток Європейської думки, тіла та душі. Головний відділ F.A. знаходиться в Ірландії.

Залишити відгук

Ваш е-mail не буде оприлюднено! Обов'язкові поля позначено *