1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Ґ
 6. Д
 7. Е
 8. Є
 9. Ж
 10. З
 11. И
 12. І
 13. Ї
 14. Й
 15. К
 16. Л
 17. М
 18. Н
 19. О
 20. П
 21. Р
 22. С
 23. Т
 24. У
 25. Ф
 26. Х
 27. Ц
 28. Ч
 29. Ш
 30. Щ
 31. Ю
 32. Я
Світогляд
Сукупність цінностей, ідей, ідеалів і тлумачень дійсності, властивих спільності, народу, ідеологічній чи релігійній системі. Складові світогляду можуть бути виражені приховано або явно, можуть належати як до афективної, так і до інтелектуальної сфери. Близькі поняття «бачення світу» або «погляд на світ» [Weltanschauung] означають радше афективний і інтуїтивний аспект даного явища. Світогляд же слугує підвалиною культур і форм цивілізації. Будучи місцем дії колективного несвідомого, світогляд безпосередньо пов'язаний з біол [...]
Спільнота
Група людей, внутрішні зв'язки якої організаційно збудовані на основі почуття спільної приналежності, спільної культурної спадщини, на основі бажання жити в колективі, на відміну від договірних зв'язків та індивідуальних інтересів, якими керується суспільство. Спільнота - це найбільш природна форма соціальної організації, і разом з тим, вона найкраще сприяє культурному самовираженню. Будучи однорідною в етнокультурному плані, спільнота, на відміну від суспільства, складається раніше, ніж її власні організаційні форми. [...]
Споживацтво
Вибір суспільства, що ґрунтується виключно на кількісному вимірі споживання матеріальних благ членами суспільства – на шкоду усім іншим критеріям. Споживацтво – найнижчий рівень матеріалізму та економізму, оскільки воно не зацікавлене у довготерміновій економічній потужності, ігнорує економічні та екологічні ефекти та зосереджує зусилля виключно на виключно на обсягу негайного споживання. Споживацтво є формою рабства, жертвою якого стала більшість людей нашої цивілізації, ця більшість вже не є ані громадянами, ані діячами, ан [...]