Hot! Світогляд

Сукупність цінностей, ідей, ідеалів і тлумачень дійсності, властивих спільності, народу, ідеологічній чи релігійній системі. Складові світогляду можуть бути виражені приховано або явно, можуть належати як до афективної, так і до інтелектуальної сфери.

Близькі поняття «бачення світу» або «погляд на світ» [Weltanschauung] означають радше афективний і інтуїтивний аспект даного явища. Світогляд же слугує підвалиною культур і форм цивілізації. Будучи місцем дії колективного несвідомого, світогляд безпосередньо пов’язаний з біологією і антропологією тієї групи, якій він притаманний. Світогляд є правдивою інфраструктурою політики, економіки тощо, а не суперструктурою, як зазначено в марксистських і ліберальних схемах. Один і той же світогляд може породити різні (навіть протилежні) ідеології, які, однак, будуть втіленням одного і того ж історичного і соціального проекту. Таким чином, концепт «світогляд» дозволяє виявити родинні зв’язки західних ідеологій, спільні постулати яких, попри видиме протистояння, помітити неважко (індивідуалізм, матеріалізм).

Ось вже двісті років ми спостерігаємо конфлікт двох світоглядів: матеріалістичного, який дав початок усім тим ліберальним ідеологіям, що панують сьогодні, та християнського, який хоч і зазнавав переслідувань від капіталістичних та комуністичних режимів, але завжди був невичерпним джерелом життя для корінних народів Європи.

Залишити відгук

Ваш е-mail не буде оприлюднено! Обов'язкові поля позначено *